Information om Östersundsrevyns behandling av personuppgifter
Östersundsrevyn värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Östersundsrevyn och vår samarbetspartner Nortic AB som ansvarar för vår kunddatabas.

Personuppgifter som du har lämnat till oss
När du gett ditt samtycke till biljettköp via Nortics hemsida kommer du att lämna viss information till oss vilket du också gör vid t ex telefonbokning.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos Östersundsrevyn, besöker vår webbsida eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Nortic behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss.

Personuppgifter som vi har samlat in
För att kunna hålla en god kund- och registervård kan du enkelt via ett mail till oss tala om att du inte längre vill vara med i våra register. Maila då till biljett@ostersundsrevyn.com
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter Nortic kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Vi använder våra kunduppgifter för att skapa en så bra och säker kundupplevelse som möjligt genom att:
• Kunna ge relevant information om våra speldagar samt olika erbjudanden kring pågående och kommande revyer.
• Kunna utvärdera kundens besök för att förbättra revyn samt vår service
• Kunna komma i kontakt med biljettköparna vid ev. inställda föreställningar på grund av sjukdom eller dåligt vinterväder.
• Kunna hjälpa kunder som glömt sina biljetter genom att på plats skriva ut nya vilket förutsätter att vi kan identifiera dem så vi inte blir lurade.
• Kunna hjälpa kunder att få samma sittplats som vid senaste revybesöket.

Direktmarknadsföring
Dina kontaktuppgifter kan komma att användas för Östersundsrevyn för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med kundservice eller avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
För att ge dig information om dina köp på vår hemsida tex orderbekräftelser, leveransinformation etc. För att leverera dina köp från hemsidan eller på fysiskt försäljningsställe till din angivna adress. För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura. För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp. För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen. För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i vårt system. Uppgifter rörande dina köp sparas i 24 månader.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. All kommunikation och samtliga åtgärder som Östersundsrevyn vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Vi stöder vår integritetspolicy på följande formulering i den nya GDPR-dataskyddsförordningen:
”Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Slutsats: Uppgifter som samlas in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften.

Det finns också ett begrepp i nya dataskyddsförordningen som kallas för ”Intresseavvägning” vilket i klartext innebär att det är möjligt att hantera en begränsad mängd med personuppgifter som t ex kontaktuppgifter om syftet är bra för kundrelationen.

En särskild GDPR-plan är gjord och fastställd den 24 maj 2018 vilket är en riktlinje för Östersundsrevyns arbete med integritetspolicyn.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Falkenbergsrevyns biljettelefon för grupper på 073-073 6432 eller biljett@ostersundsrevyn.com Östersundsrevyn kan nås via brev till Östersundsrevyn, Att Mats Hurtig, Vallagatan 19B, 832 54 Frösön Östersund den 15 oktober 2021

Mats Hurtig & Patrik Zackrisson