Överblivna eller ej uthämtade biljetter säljs i biljettkassan på Storsjöteatern-
Öppet 2 tim före varje föreställning, 073-818 26 10